„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”

29 października 2019 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Jędrych podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”. Zadanie to obejmuje termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, tj.: Publiczne Przedszkole w Górze Puławskiej Gminne Przedszkole w Gołębiu Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego […]

„Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy”

  Projekt „Rozwój elektronicznej administracji oraz e – usług publicznych w Gminie Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE  Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Całkowita wartość projektu wynosi  454 660,00 zł, zaś wartość dofinansowania 386 461,00 zł. Przedmiotem projektu jest rozwój […]

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy”

Projekt „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa Planowane […]

Projekt partnerski pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji projektu: 03.09.2014-30.11.2019 Całkowita wartość Projektu wynosi 25 544 887,92 zł Kwota dofinansowania z EFRR 13 500 000,00 zł 13 grudnia 2017 roku Miasto Puławy podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”. Projekt […]

Gmina Puławy dla Seniorów

Projekt Gminy Puławy pn. „Gmina Puławy dla Seniorów” zyskał uznanie ekspertów w konkursie ogłoszonym w grudniu 2016 r. i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 3 listopada 2017 r. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński oraz Skarbnik Gminy Puławy Krystyna Jędrych podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

Opis Projektu    Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi […]