Nr 5 – czerwiec 2011

Wydanie specjalne W numerze: – program I Święta Truskawki w Gminie Puławy, – wyniki konkursu multimedialnego, plastycznego i poetyckiego, – zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne w uprawie i zbiorze truskawek, – mapa Gminy Puławy.

Nr 4 – czerwiec 2011

W numerze m.in.: – słowo wstępne Wójta Gminy Puławy, – Oświata w gminie – Zadania samorządu w zakresie działań edukacyjnych, – Wielka akcja „Sprzątania miejscowości”, – Rośliny energetyczne – szansa polskiego rolnictwa, – Na wypadek, gdyby…, – Przedszkolaki w darze Janowi Pawłowi II, – Gminni przedsiębiorcy w statystyce, – Gminne zawody sportowo-pożarnicze, – X Zjazd […]

Nr 3 – kwiecień 2011

W numerze: – słowo wstępne Wójta Gminy Puławy, – Nowoczesna szkoła z tradycjami – 95 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach, – informacje Rejonowego Związku Spółek Wodnych, – informacje spod znaku Obrony Cywilnej, – Biblioteka Publiczna Gminy Puławy zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swoich zbiorów i usług, – Eko-wieści, – […]

Nr 2 – marzec 2011

W numerze: – plan miejscowości Góra Puławska i Gołąb, – słowo wstępne Wójta Gminy Puławy, – słowo wstępne Zastępcy Wójta Gminy Puławy, – informacja o I Święcie Truskawki w Gminie Puławy, – prezentacja Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Puławy, – informacje podatkowe, – Nasi strażacy – informacja z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP, – informacja o […]

Nr 1 – grudzień 2010

Pierwsze wydanie Kuriera Gminy Puławy, które ukazało się w grudniu 2010 r. W numerze: – wystąpienie inauguracyjne Wyójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego, – prezentacja Rady Gminy Puławy VI kadencji 2010-2014, – informacje Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, – informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, – najważaniejsze informacje o wysokości podatków w 2011 r., – najważniejsze inwestycje na […]