Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

tablica gmina

Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska Kwota dofinansowania: 266 323,80 zł Całkowita wartość inwestycji: 711 507,52 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów Kwota dofinansowania: 163 557,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 391 214,76 zł Podstawowe parametry techniczne drogi: – długość przebudowywanego odcinka drogi: 527,20 m; – szerokość nawierzchni asfaltowej: […]

Droga w Kochanowie z rządowym wsparciem!

Zakończyła się procedura przetargowa na przebudowę drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów. Na odcinku 527 metrów m.in. zostanie położony nowy asfalt o szerokości 4 m wraz z podbudową. Przebudowane będą także przepusty drogowe i wykonane nowe oznakowanie. Prace pochłoną 333 567,66 zł. Wszystkie roboty mają zostać wykonane w […]

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów Kwota dofinansowania: 468 562,08 zł Całkowita wartość inwestycji: 952 749,24 zł   Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowościach Kowala i Kajetanów polegać będzie […]

Przebudowa drogi gminnej w Kowali i Kajetanowie z rządowym dofinansowaniem!

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,5 w miejscowościach Kowala i Kajetanów, znalazła się na liście zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021. Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do listopada 2021 r. Wartość projektu wynosi 952 288,00 zł, […]