Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

tablica gmina

Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb

Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Ks. Sz. Grzybowskiego od km 0+003,00 do km 0+224,34 w miejscowości Gołąb Kwota dofinansowania: 641 066,06 zł Całkowita wartość inwestycji: 1 094 275,17 zł Podstawowe parametry techniczne drogi: […]

Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska

Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km 0+321,75, ul. Truskawkowej (2) od km 0+002,87 do km 0+461,39 oraz ul. Malinowej od km 0+008,52 do km 0+318,20 w miejscowości Góra Puławska Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej ul. Truskawkowej (1) od km 0+011,12 do km […]

Remont drogi gminnej Nr 107503L od km 0+012,70 do km 0+365,20 oraz od km 0+528,90 do km 0+608,80 w miejscowości Klikawa, gmina Puławy

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Remont drogi gminnej Nr 107503L od km 0+012,70 do km 0+365,20 oraz od km 0+528,90 do km 0+608,80 w miejscowości Klikawa, gmina Puławy Kwota dofinansowania: 249 512,80 zł Całkowita wartość inwestycji: 562 330,72 zł Długość remontowanego odcinka drogi: 433,00 m; Zakres robót m.in. obejmuje: Roboty pomiarowe; Remont […]

Remont drogi gminnej Nr 107517L od km 0+000,00 do km 0+091,00, od km 0+285,30 do km 0+395,30 oraz od km 0+588,50 do km 0+648,50 w miejscowości Zarzecze, gmina Puławy

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Remont drogi gminnej Nr 107517L od km 0+000,00 do km 0+091,00, od km 0+285,30 do km 0+395,30 oraz od km 0+588,50 do km 0+648,50 w miejscowości Zarzecze, gmina Puławy Kwota dofinansowania: 121 271,23 zł Całkowita wartość inwestycji: 286 887,41 zł Długość remontowanego odcinka drogi: 261,00 m; […]

Przebudowa drogi gminnej nr 107518L od km 0+000,00 do km 0+271,00 w msc. Zarzecze

Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107518L od km 0+000,00 do km 0+271,00 w miejscowości Zarzecze Kwota dofinansowania: 377 387,47 zł Całkowita wartość inwestycji: 684 305,89 zł Podstawowe parametry techniczne drogi: – długość przebudowywanego odcinka drogi: 271,00 m; – szerokość nawierzchni asfaltowej: 5,0 m, w miejscu poszerzenia […]

Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L od km 0+003,00 do km 0+195,40 w miejscowości Góra Puławska Kwota dofinansowania: 266 323,80 zł Całkowita wartość inwestycji: 711 507,52 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów Kwota dofinansowania: 163 557,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 391 214,76 zł Podstawowe parametry techniczne drogi: – długość przebudowywanego odcinka drogi: 527,20 m; – szerokość nawierzchni asfaltowej: […]

Droga w Kochanowie z rządowym wsparciem!

Zakończyła się procedura przetargowa na przebudowę drogi gminnej Nr 107517L od km 0+008,00 do km 0+535,20 w miejscowości Kochanów. Na odcinku 527 metrów m.in. zostanie położony nowy asfalt o szerokości 4 m wraz z podbudową. Przebudowane będą także przepusty drogowe i wykonane nowe oznakowanie. Prace pochłoną 333 567,66 zł. Wszystkie roboty mają zostać wykonane w […]

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów

  Inwestycję dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,50 w miejscowościach Kowala i Kajetanów Kwota dofinansowania: 468 562,08 zł Całkowita wartość inwestycji: 952 749,24 zł   Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowościach Kowala i Kajetanów polegać będzie […]

Przebudowa drogi gminnej w Kowali i Kajetanowie z rządowym dofinansowaniem!

Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L od km 0+630,00 do km 2+092,5 w miejscowościach Kowala i Kajetanów, znalazła się na liście zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021. Długość przebudowanego odcinka wyniesie dokładnie 1,463 km. Inwestycja będzie realizowana od kwietnia do listopada 2021 r. Wartość projektu wynosi 952 288,00 zł, […]