"Gołębska Noc Biesiady" – I Przegląd Zespołów Biesiadnych

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem „Gołębską Noc Biesiady” – I Przegląd Zespołów Biesiadnych, organizowany w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez Gminnny Ośrodek Kultury w Gołębiu. Celem imprezy jest popularyzacja muzyki i prezentacja twórczości atrystycznej zespołów oraz promocja Gminy i Regionu.

Ogólnopolskie Uliczno-Przełajowe Biegi o "Błękitną Wstęgę Wisły"

Wójt Gminy Puławy objął patronatem honorowym Ogólnopolskie Uliczo-Przełajowe Biegi o „Błękitną Wstęgę Wisły”, organizowane w dniu 3 maja 2013 r. przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to impreza z ponad XXX – letnią tradycją, która rokrocznie gromadzi na starcie kilkuset uczestników nie tylko z naszego regionu ale całego kraju i zagranicy, a przedział wiekowy […]

X Rajd "Tabaluga" organizowany z okazji Dnia Patrona Skautów

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem X Rajd „Tabaluga”, organizowany w dniach 27-28 kwietnia 2013 r. przez Komendę Hufca Puławy Związku Harcerstwa Polskiego z okazji Dnia Patrona Skautów – św. Jerzego. W imprezie o charakterze ekologiczno – turystycznym weźmie udział ok. 150 dzieci i młodzieży z Gminy Puławy.

I Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem I Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową im. 2 DP I Armii WP w Górze Puławskiej i Publiczne Gminazjum w Gołębiu. Konkurs odbędzie się 24 maja 2013 r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej (dla uczniów szkół podstawowych) oraz w Publicznym Gimnazjum […]

XII powiatowy konkurs recytatorski "Poezja ks. Jana Twardowskiego"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem XII powiatowy konkurs recytatorski „Poezja ks. Jana Twardowskiego”, organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej. Konkurs odbędzie się 14 maja 2013 r. o godz. 9:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Puławskiej. Więcej informacji o konkursie można uzyskać bezpośrednio u organizatora: mgr Dorota Chodoła – nauczyciel języka polskiego, […]

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny – "Szare Szeregi – czas honoru, czas próby"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – „Szare Szeregi – czas honoru, czas próby”, organizowanego przez Zespół Szkół Europejskich im. Szarych Szeregów w Puławach. Konkurs ma na celu przybliżenie młodzieży postaci młodych harcerzy z Szarych Szeregów, popularyzację postaw patriotycznych wśród młodych ludzi, stworzenie interesującej kolekcji prac poświęconym Szarym Szeregom oraz […]

Międzyszkolny Gminny Konkurs Mitologiczny "Z mitologią za pan brat"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem II edycję Międzyszkolnego Gminnego Konkursu Mitologicznego „Z mitologią za pan brat”, organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie można uzyskać bezpośrednio u organizatora: tel./fax +48 (81) 880-50-80 Email: pubgim_gorapulawska@onet.pl Www: www.gimnazjumgp.pl

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce "Sławni Polacy"

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem II edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce pod hasłem „Sławni Polacy”, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Leokadiowie. Konkurs przybliża postaci wybitnych Polaków, ich dokonań na przestrzeni wieków i jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Inicjatywa ma na celu kształtowanie postaw szacunku i miłości do Ojczyzny oraz pogłębianie wiedzy […]