photo

Klub Seniora z Gołębia w Szkole Podstawowej w Zarzeczu na przedstawieniu teatralnym

7 lutego 2019 r. uczniowie z koła teatralnego w Szkole Podstawowej w Zarzeczu (pod opieką nauczycieli M. Matras i E. Wiejak) przedstawili jasełka dla uczestników Klubu Seniora w Gołębiu. Były one bardzo nietypowe, gdyż zostały zrealizowane w formie teatru cieni. Był to poruszający spektakl. Za sprawą przejmującej gry aktorów zebrani mogli jeszcze raz doznać atmosfery Bożego Narodzenia.


Projekt  „Gmina Puławy dla Seniorów” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).