945a0a7a8f2da41b3a456e91531d5e81 M

Kolejne inwestycje w Gminie Puławy w przygotowaniu – poszukujemy wykonawców

Gmina Puławy aktualnie poszukuje wykonawców do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa prawostronnego chodnika przy drodze gminnej Nr 107518L na odcinku od km 0+011,70 do km 0+138,00 w msc. Zarzecze (gmina Puławy) w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok – termin składania ofert: 8 sierpnia 2018 r.

2. Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kowali w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok – termin składania ofert: 8 sierpnia 2018 r.

3. Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Leokadiów – termin składania ofert: 9 sierpnia 2018 r.

4. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Puławy – w miejscowościach Góra Puławska (ul. Radomska) oraz Gołąb (ul. Urocza i ul. Puławska) – termin składania ofert: 17 sierpnia 2018 r.

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zarzecze – termin składania ofert: 17 sierpnia 2018 r.