20210507 113036

Komunikat o rozpoczęciu prac przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Puławy

Szanowni Państwo,

wkrótce rozpoczynają się prace związane z kompleksową termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Puławy.

Pragnę Państwa zapewnić, że pomimo znacznego zakresu robót do wykonania, dotychczasowe zasady bieżącej obsługi Interesantów nie ulegną zmianie – w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze nadal będzie możliwość złożenia wszelkich dokumentów i uzyskania informacji. Dołożymy również wszelkich starań, aby w porozumieniu i współpracy z Wykonawcą robót, teren został odpowiednio zabezpieczony i nie stwarzał zagrożenia.

W ramach zaplanowanych prac wykonane zostanie m.in.:

 • docieplenie ścian piwnic
 • docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (stropodach wentylowany)
 • remont pokrycia dachowego
 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania
 • odtworzenie i wykonanie nowej opaski wokół budynku
 • remont schodów zewnętrznych i podestów
 • remont kominów
 • remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników
 • wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu „LED”
 • wykonanie instalacji odgromowej
 • montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 8,32 kW
 • roboty towarzyszące

Wykonane prace niewątpliwie wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji budynku i poprawę warunków obsługi Interesantów. Wszystkie roboty powinny zostać zakończone do 27 sierpnia tego roku.

 

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Puławy

 

Kamil Lewandowski