Konferencja „Razem dla przedsiębiorczości” w Lublinie

Ponad 200 samorządów z województwa lubelskiego, w tym również Gmina Puławy, przystąpiło do innowacyjnego systemu obsługi przedsiębiorców, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konferencja „Razem dla przedsiębiorczości” odbyła się 9 kwietnia na Zamku Lubelskim.

Podczas spotkania włodarze gmin i powiatów podpisali list intencyjny, deklarując współpracę w zakresie wdrożenia działań wspierających napływ i powstawanie nowych inwestycji w regionie, a także zwiększenia udziału w działalności eksportowej. System współpracy zakłada centralizację na poziomie województwa i jednoczesną współpracę na trzech szczeblach samorządu – wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego powołany został „Zespół Biznes Lubelskie” tj. grupa ekspertów zapewniająca sprawną i zgodną z najwyższymi międzynarodowymi standardami, bezpłatną obsługę firm polskich i zagranicznych, wspierana również na poziomie powiatowym i gminnym.

Celem projektu jest wykreowanie wizerunku gospodarczego regionu jako konkurencyjnego partnera przyjaznego inwestorom, wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorstw oraz zbudowanie spójnego systemu informacji gospodarczej na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w województwie lubelskim.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: http://www.export.invest.lubelskie.pl/ 

{gallery}1001{/gallery}