Spisowa wyszukiwanka językowa NSP2021 Grafika

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:
k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Spisowa wyszukiwanka językowa (NSP2021) – Regulamin

Spisowa wyszukiwanka językowa – Zadanie konkursowe nr 2