41ba7f77c770a5c3a2110354f4d18992 M

Konkurs na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 2019

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Puławy prowadzących uprawę truskawek, do udziału w Konkursie na Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego 2019.

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która do 21 czerwca dostarczy do Urzędu Gminy Puławy najdorodniejszą, dojrzałą truskawkę. Owoce będą oceniane pod względem wagi.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie określa regulamin, który wraz z kartą zgłoszeniową i klauzulą informacyjną RODO można pobrać poniżej.

Pobierz załącznik:

Najdorodniejsza_Truskawka_Sezonu_2019_-_Regulamin

Najdorodniejsza_Truskawka_Sezonu_2019_-_Karta_zgYoszeniowa

Klauzula_informacyjna_Swieto_Truskawki_3