Najdorodniejsza truskawka

Konkurs na „Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego 2022”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Puławy prowadzących uprawę truskawek, do udziału w Konkursie na „Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego 2022”. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która do 30 czerwca 2022 r. dostarczy do Urzędu Gminy Puławy najdorodniejszą, dojrzałą truskawkę. Owoce będą oceniane pod względem wagi. Nagrodą w konkursie jest tablet.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Zamieszczona jest tam także Karta zgłoszenia oraz Klauzula informacyjna RODO.

Regulamin Konkursu na „Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego 2022”

Najdorodniejsza Truskawka Sezonu 2022 – Karta zgłoszeniowa

Klauzula RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku