Konsultacje on line organizowane w sprawie budowy strategicznego gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.informuje, iz w dniach od 15 do 22 czerwca 2020 r. planuje organizację cyklu spotkań konsultacyjnych w sprawie strategicznej inwestycji infrastrukturalnej polegającej na budowie gazociągu Gustorzyn-Wronów, Etap III, Rawa Mazowiecka -Wronów. Pprzedsięwzięcie zostało wpisane na unijną listę Projektów wspólnego zainteresowania „PCI”.  Działania promocyjno-informacyjne przedsięwzięć PCI są określone w Rozporządzeniu RE Nr 347/2013, oraz w zatwierdzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawne Ministerstwo Energii) Koncepcji Udziału Społeczeństwa, dedykowanej dla w/w Projektu.

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii koronawirusa, GAZ-SYSTEM S.A. postanowił o organizacji spotkań konsultacyjnych w formie wideokonferencji on line na platformie Microsoft Teams. Są one organizowane dla przedstawicieli samorządów lokalnych, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy inwestycji. GAZ-SYSTEM, po zniesieniu obostrzeń oraz ustaniu czasu pandemii, rozważy organizację spotkań w klasycznej formule.

W ramach planowanego cyklu konsultacji on line Inwestor planuje organizację 4 spotkań:

Konsultacje termin 1 – Powiat Rawski,

Konsultacje termin 2 – Powiat Grójecki, Białobrzeski, Radomski,                                                    

Konsultacje termin 3 – Powiat Kozienicki,

Konsultacje termin 4 – Powiat Puławski (w tym dla Gminy Puławy),

Podczas konsultacji przekażemy informacje na temat realizowanej inwestycji, w tym:

  • zakres i harmonogram projektu;
  • obecny stan prac projektowych;
  • podstaw prawnych realizacji inwestycji,
  • procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;

Szczegóły dotyczace spotkań konsultacyjnych dostepne sa w poniższych załącznikach.

Plakat dotyczący spotkania

Regulamin Konsultacji on line