Samochód elektryczny

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Puławy” na lata 2020-2035

            Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Puławy” na lata 2020-2035 realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 

Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej informacji o planowanych działaniach w zakresie rozwoju elektromobilności, ale również stworzenie mieszkańcom możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do opracowanej Strategii oraz wskazania własnych propozycji kreowania wizerunku w ramach elektromobilności.

W ramach konsultacji społecznych projekt Strategii został udostępniony na stronie internetowej BIP Gmina Puławy (w zakładce Konsultacje społeczne) oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy.

            Wnioski/uwagi dotyczące projektu Strategii można przekazywać od dnia 27 października 2020 r. do dnia 17 listopada 2020 r. wyłącznie na  druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia opinii w następującej formie:

1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do Urzędu);

2. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pulawy.gmina.pl

3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy

Wzór druku formularza konsultacyjnego zgłoszenia opinii do projektu Strategii zamieszczony jest na stronie internetowej i  BIP Urzędu Gminy Puławy oraz dostępny w miejscu wyłożenia dokumentu.

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności – Formularz zgłaszania uwag do projektu

Strategia Rozwoju Elektromobilnosci Gminy Puławy