Konsultacje społeczne „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020”

Wójt Gminy Puławy poddaje pod konsultacje społeczne opracowany projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020”. Strategia jest tworzona w ramach projektu p.n.:  „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z Miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy” realizowanego przez Miasto Puławy w partnerstwie z gminami sąsiednimi: Gminą Puławy, Gminą Końskowola, Gminą Janowiec oraz Gminą Kazimierz Dolny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Zainteresowanych uprasza się o składanie uwag i wniosków do ww. Strategii do 25 marca 2014 r. w formie elektronicznej na adres sekretariat@pulawy.gmina.pl

Treść Strategii oraz prezentacje dostępne są do pobrania poniżej.