9c9fb79343cec5dd0d93f3b572185f75 XL

Krzyż 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP dla Krzysztofa Brzezińskiego

Krzyż 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP nadany Wójtowi Gminy Puławy Krzysztofowi Brzezińskiemu przez Zarząd Oddziału ZIW RP w Puławach za działalność patriotyczną. Odznaczenie zostało wręczone w dniu 1 lipca 2018 r. podczas 8. Święta Truskawki w Gminie Puławy.