Nadlesnictwo

Kupimy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Nadleśnictwo Puławy jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położnych w swoim zasięgu terytorialnym. Dotyczy to gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Miasto Puławy, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn (pow. puławski), Dęblin, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż (pow. rycki), Garbów (pow. lubelski).

Nabycie odbywa się na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo interesują:

  • lasy (grunty oznaczone jako „Las” w ewidencji) oraz grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które przylegają bezpośrednio do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, szczególnie przy kompleksach leśnych,
  • lasy będące we współwłasności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i osób prywatnych,
  • działki o kształtach i wymiarach poprawiających warunki prowadzenia gospodarki leśnej, tj. nie stanowiące długich i wąskich pasów oraz o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów.

Nieruchomości powinny:

  • mieć uregulowany stan prawny (posiadać księgę wieczystą),
  • być nieobciążone hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  • mieć użytek działki w ewidencji gruntów zgodny z faktycznym rodzajem użytkowania,
  • być bez sporów granicznych, o granicach znanych lub ustalony geodezyjnie w terenie.

Położenie gruntów nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Szczegółowych informacji udziela: Andrzej Paluch tel. 81 886 42 41 wew. 27, mail: andrzej.paluch@lublin.lasy.gov.pl