LGD "Zielony Pierścień" z wizytą studyjną na dolnym odcinku Wieprza

W poniedziałek, 9 listopada br. przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy wzięli udział w wizycie studyjnej na dolnym odcinku rzeki Wieprz, zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”. Trasa obejmowała fragment rzeki od Jeziorzan do Dęblina, w tym również miejscowości położone w naszej gminie.

Celem przedsięwzięcia był przegląd miejsc w najbliższym sąsiedztwie rzeki Wieprz, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystane do rozwoju turystyki kajakowej. Zainteresowanie kajakarstwem na naszym obszarze w ostatnich dwóch latach wzrosło bardzo dynamicznie. Bardzo ważne jest zatem stworzenie warunków dla dalszego rozwoju tego sektora turystyki, który przynosi coraz większe dochody.

Wnioski z wizyty studyjnej zostaną wykorzystane w pracach nad „Planem rozwoju subregionu Dolnego Wieprza”, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie finansowe na tworzenie infrastruktury turystycznej.

{gallery}1264{/gallery}