8f3e3c616d91a831ec66aed0a5288dd7 XL

List gratulacyjny z okazji 9. Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy od Posła Sławomira Zawiślaka

List gratulacyjny z okazji 9. Spotkania Noworocznego w Gminie Puławy, które odbyło się 18 stycznia 2019 r. w Górze Puławskiej od Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm RP.