Logo LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu  na temat  „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne” Szkolenie odbędzie się w Domu Weselnym nad Wisłą  w Górze Puławskiej ul. Podwale 18 w dniu 22.01.2024 r. od godziny 9.00 osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny do 19.01.2024 r. 601589292 Grzegorz Sijka  ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. (Ze szkolenia są wydawane zaświadczenia).

Zakres tematyczny:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.