Małgorzata Daniłko

Gołąb w Gminie Puławy jest jej rodzinną miejscowością, pochodzi z rodziny Zamojskich. Jest autorką strony internetowej Gołąb nad Wisłą, gdzie publikuje artykuły o charakterze historycznym i etnograficznym. Linki do tych artykułów pojawiają się na facebookowym profilu Gołębia. Profil został założony przez Rafała Zamojskiego i gromadzi społeczność związaną z Gminą Puławy. Małgorzata Daniłko jest moderatorem tego profilu, publikowane przez nią fotografie i artykuły o przeszłości Gołębia przyciągają nowych odbiorców. Obecnie fanpage Gołąb ma ponad 1000 realnych użytkowników, generujących zasięg średnio w granicach 3000-4000 odsłon.

Teksty są adresowane nie tylko do mieszkańców Gołębia, ale również do osób, dla których ta miejscowość z jakiegoś powodu jest bliska (tu wychowali się lub spędzali wakacje) oraz do wszystkich zainteresowanych przeszłością tego regionu. To miejsce powrotów do nadwiślańskiej wsi, tak bardzo lubiane przez czytelników.

Pierwszy tekst ukazał się we wrześniu 2016 roku i dotyczył bombardowana lotniska w Gołębiu. Na podstawie ksiąg metrykalnych z parafii Gołąb, autorka ustaliła imiona i nazwiska wszystkich ofiar oraz dokładną datę i godzinę, w której miała miejsce ta tragedia. Tekst ten nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród odbiorców. Najchętniej czytany artykuł to: Rody gołębskie – najpopularniejsze nazwiska mieszkańców Gołębia, w którym pojawiło się etymologiczne wyjaśnienie 19 regionalnych nazwisk, do których należą:  Antoniak, Bąkała, Bernat, Capała, Furtak, Gawryjołek, Grobel, Kamola, Korpysa, Kursa, Kwit, Namięta, Olszak, Osiak, Rułka, Stalęga, Szczerbetka, Warda, Woszek. To pierwszy taki tekst na temat tej wyjątkowej grupy nazwisk.

Wszystkie artykuły wnoszą nowe informacje na temat przeszłości Gołębia. Autorka zawsze podaje źródła bibliograficzne, na podstawie których powstał dany tekst. Autorka wyszukuje ciekawe dokumenty, zdjęcia i informacje na stronach internetowych np. Archiwum Państwowego w Lublinie czy Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz innych. Cenne materiały pozyskała z Muzeum Lubelskiego, np. sprawozdania z wykopalisk archeologicznych w Gołębiu, dotyczące cmentarzyska kultury grobów kloszowych datowanego na 550-300 lat p.n.e. (zostały opisane w tekście pt. Pradzieje Gołębia, będącego obecnie najdokładniejszym źródłem informacji o odległej przeszłości Gołębia).

Niezwykle wartościowym odkryciem Małgorzaty Daniłko są książki Antoszki (Antoniny Peldy-Śmiszkowej), nauczycielki gołębskiej z końca XIX wieku, która po zakończeniu pracy w Gołębiu, publikowała poradniki oparte na doświadczeniach i spostrzeżeniach wyniesionych z tej wsi. Artykuły o wychowywaniu dzieci w XIX wieku, o tym, jak naprawdę wyglądał Gołąb u schyłku XIX wieku, o tym, jak rodziły nasze prababcie powstały w oparciu o książki: Upominek dla matek i gospodyń, gdzie znajduje się dedykacja od Antoszki dla gołębianek, Higiena ludu oraz Przy kądzieli, pogadanki dla kobiet o ważnych sprawach, gdzie znajdują się między innymi opisy losów owdowiałych gospodyń z Gołębia, które samodzielnie zarządzały gospodarstwem. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się artykuł Podziemia kościoła w Gołębiu, który powstał na podstawie pracy Inwentaryzacja podziemi kościoła pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, udostępnionej wraz z fotografiami i planami podziemi, na prośbę Małgorzaty Daniłko, przez pracowników Zakładu Badań Nieniszczących KPG z Krakowa.

Małgorzata Daniłko wyszukała i opracowała inne ciekawe dokumenty, np. plan fortyfikacji w Gołębiu z czasów powstania listopadowego, zdjęcia z obchodów Święta Morza w Gołębiu z 1933 roku, imienny spis uczniów z 1926 roku ze szkół w Gołębiu, Wólce Gołębskiej, Bałtowie i Bonowie, dawne mapy okolic z Gołębia z nieistniejącymi obecnie miejscowościami, artykuł prasowy o napadzie na Urząd Gminy w Gołębiu z 1907 roku, zapiski dotyczące powodzi w Gołębiu oraz dokumenty o remontach kościoła, rzucające nowe światło na historię tego niezwykłego zabytku.

Każdy artykuł spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony czytelników, którzy kierując się źródłami, sami poszukują swoich korzeni, tworząc drzewa genealogiczne swoich rodzin. Ludzie coraz chętniej udostępniają prywatne stare fotografie i dokumenty oraz zgłaszają propozycje tematów do opracowania.

Małgorzata Daniłko dotychczas napisała 31 naukowych artykułów o przeszłości Gołębia. Teksty zostały podzielone na 4 kategorie: Język i obyczaje, Ludzie, Z historii Gołębia, Zabytki Gołębia. Autorka prowadzi stronę Gołąb nad Wisłą społecznie, sama ponosi koszty związane z utrzymaniem strony internetowej oraz zakupem publikacji niezbędnych do napisania artykułów, które nie są dostępne w czytelniach uniwersyteckich.

Małgorzata Daniłko ukończyła studia polonistyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracowała w redakcjach internetowych, związana m.in. z Grupą Wirtualna Polska. Prywatnie żona i matka trójki dzieci. Mieszka w Lublinie.