Marian Pawłowski

Pracę w samorządzie Gminy Puławy rozpoczął w 1990 roku jako Zastępca Wójta. W 1995 r. został wybrany na stanowisko Wójta Gminy i pełnił swój urząd do 2010 r. W okresie sprawowania funkcji przez naszego laureata, na terenie Gminy Puławy zostało zrealizowanych wiele inwestycji, które dziś można określić mianem „kamieni milowych” w rozwoju gminy m.in. budowa sieci gazowej, telefonicznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Powstało wiele kilometrów dróg, oświetlenia drogowego, modernizowano placówki oświatowe i jednostki OSP. Wybudowano stadion sportowy w Górze Puławskiej, będący dziś miejscem treningów i rozgrywek ligowych KS „Góra Puławska” oraz dorocznego Święta Truskawki w Gminie Puławy. Realizacja wszystkich, wymienionych przedsięwzięć znacząco poprawiła komfort życia mieszkańców gminy.