image 50432513

Młodzież z Zarzecza umie animować

W Górze Puławskiej powstało Centrum Animacji, które jest wyposażone m.in. w materiały kuglarskie, sprzęt animacyjny oraz materiały warsztatowe. Wszystko dzięki realizacji przez Fundację ,,Pogodna Przyszłość” Projektu ,Animki” Młodzieżowe Centrum Animacji. Na przedsięwzięcie udało się uzyskać dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „Równać Szanse 2021″ Fundacji Civis Polonus.

Podczas realizacji Projektu, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, wzięła udział w warsztatach kompetencji społecznych, szkoleniu z zakresu animacji czasu wolnego oraz organizacji kreatywnych zajęć. Teraz uczniowie nabytą wiedzą mogą dzielić się z rówieśnikami, dziećmi, osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci z zakresu animacji i kuglarstwa, dla seniorów z umiejętności plastycznych w zakresie Qilingu oraz dla osób niepełnosprawnych z umiejętności wykonywania prac metodą dequpage – mówi Marta Grzechnik – koordynatorka Projektu. Poprzez nasze działania pragniemy zintegrować lokalną społeczność, rozwinąć własne zdolności i nabyć nowe umiejętności, które wykorzystamy w przyszłości – dodaje.

Projekt ,,Animki” pełni kilka funkcji m.in. edukacyjną, jako miejsce edukacji oraz aktywizacyjną różne grupy społeczne. W tym rola młodych ludzi, którzy swoją wiedzę nabytą na szkoleniu z zakresu animacji czasu wolnego dzielą się z seniorami, dziećmi i innymi grupami społecznymi. Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Zarzeczu, która wzięła udział w szkoleniach jest bogatsza o wiedzę, którą chce wykorzystać dalej w swoim dorosłym życiu. Program ,,Równać Szanse” dał im możliwość nabycia nowych kompetencji społecznych takich jak umiejętność pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami, nabycie umiejętności komunikacyjnych.

Informacja o rekrutacji do projektu „Animki” trafiła do naszej szkoły dzięki Radnej, Pani Marioli Antoniak, której bardzo dziękujemy – mówi Marta Grzechnik. Duże zaangażowanie Pana Andrzeja Turlewicza, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, sprawiło że mogliśmy czynnie uczestniczyć w spotkaniach. Dziękujemy również ks. Proboszczowi Michałowi Warchołowi za użyczenie nam salki w plebani przy kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Górze Puławskiej, w której mogliśmy się spotykać – dodaje.