3e05df80eed685c5a5dc8c00a31b5ab8 M

Możliwe podtopienia

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU HYDROLOGICZNYM

Stopień zagrożenia: 1.
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie.
Obszar: województwo lubelskie.
Ważność: od 23-07-2017, od godz. 12:00:00 do 24-07-2017, do godz. 03:00:00.
Przebieg: Na całym obszarze osłony, w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w miejscu ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Punktowo, krótkotrwale mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo: 70%.
Uwagi: w razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-07-23 10:38:00.
Synoptyk: Przemysław Plewa.

Więcej informacji…