Murem za polskim mundurem

#Murem za polskim mundurem

Jesteśmy wdzięczni wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w obronę naszej wschodniej granicy. Dziękujemy za Waszą ofiarność, zdecydowanie i skuteczność w rozwiązywaniu codziennych trudnych sytuacji na linii z Białorusią. Dziękujemy wszystkim osobom oddanie pracującym dla dobra i bezpieczeństwa Ojczyzny. Zdecydowanie potępiamy zachowania naszych obywateli, którzy zniesławiają mundurowych. Jesteśmy solidarni murem za polskim mundurem!

Wójt Gminy Puławy
Rada Gminy Puławy