771acfb50a98ea6f797bb8e902c9df82 XL

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W roku 2016 szkolne biblioteki w Gminie Puławy, dzięki wsparciu finansowemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wzbogaciły się o liczne nowości wydawnicze. Do ośmiu bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach trafiły książki i audiobooki zakupione w ramach realizacji rządowego programu.

Celem realizacji programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Łączny koszt zakupu książek wyniósł 56 200 zł, z czego 80% stanowiło dofinansowanie z otrzymanej przez Gminę Puławy dotacji. Pozostałe środki w wysokości 11 240 zł stanowił wkład własny Gminy Puławy.

W realizacji programu wzięły udział szkoły podstawowe w: Bronowicach, Gołębiu, Górze Puławskiej, Opatkowicach i Zarzeczu, a także gimnazja w: Gołębiu, Górze Puławskiej i Zarzeczu.

Oprócz zakupu nowości wydawniczych w szkołach zostały przeprowadzone liczne przedsięwzięcia promujące i wspierające czytelnictwo dzieci i młodzieży.