e908fb89ce89fd127c38a22d83335314 M

Nowe atrakcje na placu zabaw w Klikawie

Doposażenie placu zabaw przy świetlicy gminnej w Klikawie to jedna z inwestycji, zrealizowanych przez Gminę Puławy w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Do zamontowanych przed rokiem urządzeń dołączył zestaw ze ślizgawką oraz drugi, większy ze ścianką wspinaczkową, drabinkami i tunelem linowym. Ustawiono także dwie nowe ławki.

Koszt wykonanych robót wyniósł nieco ponad 20 tys. zł.