945a0a7a8f2da41b3a456e91531d5e81 M

Nowinki inwestycyjne w Gminie Puławy. Znamy wykonawców kolejnych inwestycji, czekamy na następnych

W ramach powtórnie przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę, który będzie realizował przebudowę drogi gminnej Nr 107483L – ul. Żuławy w Gołębiu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Bartłomiej Sekita Inżynieria Lądowa i WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. z Puław. Cena ofertowa wyniosła 958 267,72 zł.

Znamy także wykonawców dwóch mniejszych inwestycji. Modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu  przeprowadzi firma POL-BUD Jacek Poleszak z Ciecierzyna za kwotę 89 452,59 zł. Pierwszy etap dostawy nowych urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Klikawie w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizuje firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakościa za kwotę 13 776 zł.

Unieważniono postępowanie na budowę linii oświetlenia drogowego w Skokach w ramach Funduszu Sołeckiego. Złożone oferty przewyższają kwotę, jaka została przeznaczona na realizację tego zadania.


Aktualnie Urząd Gminy Puławy poszukuje wykonawców dla następujących zadań:

Wykonanie podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Borowej: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=57266

Termin składania ofert upływa 18 maja br.

Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klikawie – etap II w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r.: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=57363

Termin składania ofert upływa 22 maja br.

Budowa prawostronnego chodnika przy drodze gminnej Nr 107518L na odcinku od km 0+011,70 do km 0+138,00 w msc. Zarzecze (gmina Puławy) w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=97&p1=szczegoly&p2=57362

Termin składania ofert upływa 23 maja br.