Nowozameldowani przywitani!

Przed czterema laty, z inicjatywy wójta Krzysztofa Brzezińskiego, zapoczątkowano organizację spotkań dla nowych mieszkańców Gminy Puławy. Kolejne z nich odbyły się w środę, 28 października br. tradycyjnie po obu stronach Wisły – w Izbie Produktu Lokalnego w Gołębiu i w Szkole w Górze Puławskiej.

Ideą powitania nowozameldowanych mieszkańców gminy jest chęć budowania dobrej współpracy, wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy samorządem lokalnym a obywatelami. Osoby, które skorzystały z zaproszenia miały okazję do osobistego zapoznania z wójtem, radnymi, sołtysami oraz pracownikami gminy. Nieformalny, przyjazny klimat panujący na spotkaniach zachęcał do rozmów, wymiany poglądów i pomysłów na kierunki dalszego rozwoju naszej wspólnoty lokalnej.

{gallery}1239{/gallery}