Kurier Gminy Puławy Nr 14

Nr 14 – maj 2013

W numerze m.in.:

– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Odpowiedź na “śmieciowe” zarzuty,
– Wychowanie przez sztukę,
– Działalność OSP w roku 2012,
– Turniej Wiedzy Pożarniczej 2013,
– Z cyklu “Karty z historii gminnej OSP” – Kajetanów,
– Gminne echo w obiektywie, czyli fotograficzny skrót najważniejszych wydarzeń,
– Z policyjnych statystyk,
– Żyj, żeby zrywać łańcuchy – 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego,
– Chwila z poezją… Małgorzaty Skomry,
– “Urzędowe” wizyty uczniów gminnych szkół,
– Laur konserwatorski 2013 dla Kościoła parafialnego w Gołębiu,
– Nowoczesny system biletowy w puławskiej komunikacji miejskiej,
– Dawne kalendarze,
– informacje z życia szkoł i inne.

Kurier Gminy Puławy Nr 14