Nr 25 – październik 2015

W numerze m.in.:

– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– informacje GUiEWiK,
– z działalności Rady Gminy Puławy,
– coraz bliżej rozwiązanie sprawy rzeki Klikawki,
– wywiad z Zygmuntem Kwiatkowskim – Prezesem Elektrowni Puławy,
– Powiatowe Święto Plonów 2015
– brylantowy jubileusz OSP w Leokadiowie,
– relacja z Europejskich Dni Dziedzictwa 2015,
– delegacja samorządowa z Austrii z wizytą w Gminie Puławy,
– relacja z pikniku integracyjnego “Niepełnosprawni – pełni życia!”,
– informacje z życia szkół,
– wpływ muzyki na rozwój dziecka – cz. 1,
– z cyklu “owocne pasje naszych mieszkańców”: Janusz Kondek,
– Nasze sołectwa, nasi sołtysi – nowy cykl opisujący miejscowości naszej gminy,
– i inne.

Pobierz Kurier Gminy Puławy Nr 25