Nr 26 – grudzień 2015

W numerze m.in.:

– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Nasza gmina przyjazna oświacie i jej pracownikom,
– Brązowy krzyż zasługi dla Wójta Gminy Puławy,
– Z działalności Rady Gminy Puławy,
– Puławskie obchody 35-lecia powstania “Solidarności”,
– Hanna Kotowicz laureatką Złotej Róży Pomocy Społecznej,
– Poradnik mieszkańca Gminy Puławy,
– Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły w Górze Puławskiej,
– XV Jubileuszowe Dni Kultury Chrześcijańskiej,
– Poświęcenie samochodu strażackiego dla OSP w Bronowicach, i inne.

Kurier Gminy Puławy nr 26