Nr 27 – luty 2016

W numerze m.in.
– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017,
– system informacji przestrzennej gminy Puławy,
– fala dobroci w Gminie Puławy,
– z działalności Rady Gminy Puławy,
– informacje spod znaku OC,
– VI Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy,
– spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących,
– informacje z życia szkół,
– wpływ muzyki na rozwój dziecka – cz. 2,
– poradnik mieszkańca Gminy Puławy – cz. II (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Kurier Gminy Puławy nr 27