Nr 35 – marzec 2018

W numerze m.in.:

– Słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Podsumowanie 2017 r. w gminnych jednostkach OSP,
– Informacje KRUS, ZUS, Urzędu Skarbowego i Policji,
– Chodniki przy ul. Janowieckiej i Kozienickiej w Górze Puławskiej,
– Gmina Puławy na 15. miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny,
– Gmina Puławy uznana Samorządowym Liderem Edukacji 2017,
– 8. Spotkanie Noworoczne w Gminie Puławy,
– Informacje z życia szkół,
– 40. lecie Klubu Sportowego Hetman Gołąb,
– Cykl „Nasze Sołectwa, Nasi Sołtysi” – Smogorzów.

Kurier Gminy Puławy nr 35