Nr 37 – październik 2018

W numerze m.in.:

– Słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Gminny informator inwestycyjny – podsumowanie trzeciego kwartału,
– Informacje ZUS,
– Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
– Stypendia Wójta Gminy Puławy rozdane!
– Święto Truskawki w Gminie Puławy już po raz ósmy,
– II Polsko-Amerykański Festiwal Chóralny gościł w Gołębiu,
– Nasze sukcesy na Powiatowym Święcie Plonów,
– “Skwer Niepodległej” – centrum Gołębia z oficjalną nazwą,
– Z życia gminnych placówek oświatowych,
i wiele innych.

Nr 37 – październik 2018