Kurier Gminy Puławy Nr 4

Nr 4 – czerwiec 2011

W numerze m.in.:

– słowo wstępne Wójta Gminy Puławy,
– Oświata w gminie – Zadania samorządu w zakresie działań edukacyjnych,
– Wielka akcja “Sprzątania miejscowości”,
– Rośliny energetyczne – szansa polskiego rolnictwa,
– Na wypadek, gdyby…,
– Przedszkolaki w darze Janowi Pawłowi II,
– Gminni przedsiębiorcy w statystyce,
– Gminne zawody sportowo-pożarnicze,
– X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Puławach,
– Zwycięstwo Gminy Puławy w “Hitach Turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów”,i inne.

Kurier Gminy Puławy Nr 4