Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Na prośbę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego publikujemy Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: “modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock Lublin”  odcinek  Dęblin – Lublin w km 107,2 + 83 – 175,8 + 50″ w zakresie od km 107,283 do km 108,157.

Treść obwieszczenia dostępna jest do pobrania poniżej.