Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Na prośbę Wojewody Lubelskiego publikujemy obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin odcinek Pilawa Dęblin w km 55,600 – 107, 283.

Treść obwieszczenia dostępna jest do pobrania poniżej.