Urząd

Obwieszczenie Wójta Gminy Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

OBWIESZCZENIE_Studium