1eaceddaeafef05382c99addbceb2dc8 M

Od 1 sierpnia br. będą zmiany w organizacji ruchu na "starym moście"

Firma INTOP Warszawa Sp. z o.o. informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu na moście drogowym im. Prezydenta Ignacego Mościckiego na Wiśle. Nowe reguły będą obowiązywały kierujących od 1 sierpnia 2018 r. i mają związek z realizacją zadania “Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy (dawna droga gminna nr 112801L).

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielić może Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy, tel. 81 8863163, e-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl.