Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska

projekty prow banner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt.: „Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 „Leader” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

CEL OPERACJI
Promocja miejscowości, integracja jej mieszkańców oraz rozwój kulturowy przez kompleksowe zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Góra Puławska.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje:
– rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie ściany oporowej zabezpieczającej,
– rozbiórkę i zasypanie istniejącej piwnicy,
– elementy małej architektury ze stali cor-ten takie jak: ławki, siedziska, donice, stojaki na rowery, słupki, tablice informacyjne, stoliki, śmietniki, pergole ażurowe,
– schody terenowe oraz ława amfiteatralną ze schodami z betonu architektonicznego,
– nawierzchnia z płyt betonowych
– ogrodzenie terenu z paneli ocynkowanych,
– oświetlenie terenu poprzez latarnie oraz oprawy oświetleniowe wbudowane
w podłoże oraz wykonanie złącza kablowego,
– wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Planowany termin wykonania: kwiecień – wrzesień 2014 r.
Wartość prac wraz z nadzorem inwestorskim: 574 542,62 zł
Pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 287 643 zł
Wykonawca robót: „DRO-MAR” Marcin Dróżdż., ul. Radomska 138, Makowiec, 26-640 Skaryszew
Nadzór inwestorski: Piotr Pacocha, Nasiłów 103, 24-123 Janowiec