765270ac82d01142afd62eba00f273bb M

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Wójt Gminy Żyrzyn informuje o naborze w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10.

Termin: do 16 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach:

www.zyrzyn.pl oraz www.ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl (w zakładce ogłoszenia).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u Sekretarza Gminy Żyrzyn pod numerem telefonu 81 881 42 26 wew. 33.