herb

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru przedsięwzięć do dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Puławy do roku 2030

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Puławy

zawiadamia o rozpoczęciu naboru przedsięwzięć do dokumentu:

Strategia Rozwoju Gminy Puławy do roku 2030

 

W związku z przystąpieniem Gminy Puławy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Puławy do roku 2030, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów umożliwiających i wpływających na rozwój indywidualny całej społeczności.

Zbieranie wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza Karty przedsięwzięcia.

Karty przedsięwzięć do uwzględnienia w projekcie strategii, można zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2024 r.

 

Wypełnione czytelnie karty będzie można dostarczyć:

  1. a) drogą elektroniczną na adres e-mail: chudzik@pulawy.gmina.pl wpisując w tytule wiadomości „Karta przedsięwzięcia”.
  2. b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy.
  3. c) osobiście w Urzędzie Gminy Puławy pokój nr 201 – w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz Karty przedsięwzięcia dostępny jest:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Puławy, pokój 201.
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy https://gminapulawy.pl .

Zgłoszone wyżej wskazanym terminie wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Puławy w toku przygotowania dokumentów.

Załączniki:

Karta przedsięwzięcia do Strategii Rozwoju Gminy Puławy do roku 2030 (wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych)

Uchwała Nr III/12/2024 Rady Gminy Puławy z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Puławy do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.