a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Ogłoszenie o treningu uruchamiania systemów alarmowych

W ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 zostanie nadany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Działania powyższe jednocześnie upamiętniają rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.