48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku, Wójt Gminy Puławy informuje, że zmianie ulega termin otwarcia ofert wskazany w cz. VI pkt 6 ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego r. (poniedziałek), o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy.
W pozostałej części treść ogłoszenia nie ulega zmianom.

 

Wójt Gminy Puławy

/-/ mgr Kamil Lewandowski

Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert