Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie