Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Treść ogłoszenia znajduje się do pobrania poniżej.

Ogłoszenie konkursu