e4559044766b9b537a51a03a16c9872a XL 1030x683 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest w poniższym załączniku.

Ogłoszenie o konkursie