1d78dab465011a17861883fe75b60c35 XL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert