Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie konkursu