48f1223c0c593435a8be6775da738e1b XL

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Ogłoszenie